Hirschmann

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiệu suất, giá trị, trách nhiệm, tư duy đổi mới sức mạnh tiến bộ. Đúng với nguyên tắc này, Hirschmann Laborgerate liên tục phát triển các giải pháp tiên tiến cho công việc hàng ngày trong phòng thí nghiệm y tế, nghiên cứu và ứng dụng trong công nghiệp. Do đó, chất lượng, hiệu quả và độ tin cậy, tính chính xác và kỹ thuật của các sản phẩm này luôn được đảm bảo.

 Tuy nhiên, một công ty không chỉ sống qua các sản phẩm của mình mà còn thông qua con người và giá trị mà họ thể hiện. Điều này cũng bao gồm một trách nhiệm với môi trường và xã hội. Giá trị, đổi mới và bền vững là điều mà chúng tôi cố gắng để giữ đúng.

Chúng tôi tự hào về mối quan hệ chặt chẽ mà chúng tôi đã phát triển trong lịch sử gần 50 năm của Hirschmann Laborgerate với các quốc gia, khu vực và môi trường kinh doanh nơi chúng tôi hoạt động như một doanh nghiệp. Bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên cẩn thận là những giá trị mà nhân viên của chúng tôi tự định hướng. Hirschmann Laborgerate đã giới thiệu hệ thống quản lý môi trường DIN ISO 14001 và EMAS vào đầu năm 2004.

Chúng tôi là một đối tác kinh doanh đáng tin cậy. Sản phẩm của chúng tôi rất dễ sử dụng, có tuổi thọ cao và là bằng chứng trong tương lai. Nhân viên bán hàng của chúng tôi thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng và cung cấp tư vấn kỹ thuật hợp lý.