Showing all 26 results

Bắt đầu từ nền tảng của mình vào năm 1996, ISOLAB đã trở thành một công ty phụ thuộc vào các sản phẩm chất lượng cao nhất, chú trọng nhiều đến sự hài lòng của khách hàng cũng như chất lượng dịch vụ và duy trì sức mạnh của quá khứ trong tương lai.

Dựa trên các nguyên tắc của cách tiếp cận sáng tạo và tầm nhìn kinh doanh, ISOLAB đã cung cấp các sản phẩm và giải pháp mới nhất cho khách hàng của mình cho công việc hàng ngày trong các trường đại học, tổ chức, phòng thí nghiệm, nghiên cứu và ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Thành công mà chúng tôi đạt được trong các vật tư tiêu hao trong phòng thí nghiệm là một bằng chứng rõ ràng về niềm tin của khách hàng đó.

Bằng cách thực hiện các bước đi chính xác theo các chiến lược mà chúng tôi đã định ra, chúng tôi đã chuyển đổi thành một công ty toàn cầu và đạt được rất nhiều thành công cả trong nước và quốc tế. Trong giai đoạn này, khi chúng tôi hàng ngày củng cố vai trò lãnh đạo và cố gắng theo kịp tốc độ thay đổi của thế giới, chúng tôi chắc chắn tập trung vào đầu tư thời gian và nguồn lực cho thương hiệu của mình.

Kết hợp những thế mạnh của chất lượng cao với  tầm nhìn, làm phong phú những điều này với bí quyết sâu rộng gần 20 năm và việc cung cấp sản phẩm mức giá hợp lý, ISOLAB tự coi mình là một công ty hàng đầu và một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới