Mettler Toledo

Showing all 23 results

Chúng tôi cung cấp dụng cụ và dịch vụ chính xác cho nhiều ứng dụng trong nghiên cứu và phát triển, kiểm soát chất lượng, sản xuất, hậu cần và bán lẻ cho khách hàng trên toàn thế giới.

Đẩy ranh giới của những gì có thể là điều cần thiết cho những khám phá vĩ đại trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. METTER TOLRDO không những cung cấp các công cụ đo lường có độ chính xác cao nhất mà còn cung cấp nhiều kỹ thuật mới tiên tiến để tăng tốc và tạo điều kiện thuận lợi cho công việc nghiên cứu. Từ việc phân tích các vật liệu siêu nhanh đến việc cân với độ chính xác cao nhất đến quy trình tổng hợp hữu cơ được tự động hóa hoàn toàn và các thiết bị tiện ích cho các ứng dụng làm việc với chất lỏng, chúng tôi cung cấp nhiều công cụ thí nghiệm cần thiết cho các nhà khoa học hiện đại.