Showing all 10 results

Hangzhou Special Paper Industry Co., Ltd (NEWSTAR INDUSTRY), doanh nghiệp công nghệ cao quan trọng của Trung Quốc. Chúng tôi chuyên về R & D, sản xuất giấy lọc và các vật liệu giấy đặc biệt khác. Được phát triển từ năm 1994 cho đến nay, chúng tôi hiện có 11 dây chuyền sản xuất giấy chuyên nghiệp. Chúng tôi là một trong những nhà sản xuất có thiết bị tương đối hoàn chỉnh tại Trung Quốc với hơn 450 nhân viên với năng lực sản xuất  25.000 tấn.