Sơn Đầu

Showing all 18 results

JHD Được thành lập vào năm 1980. Công ty chúng tôi kết hợp nghiên cứu và phát triển, sản xuất, bán hàng và dịch vụ thành một công ty hữu cơ. Và các sản phẩm của chúng tôi bao gồm hóa chất điện tử, thuốc thử hóa học và các hóa chất đặc biệt khác. Được vinh danh là Doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia, doanh nghiệp đổi mới quốc gia, doanh nghiệp công nghệ cao trọng điểm quốc gia, sản phẩm mới quan trọng quốc gia và doanh nghiệp công nghệ tư nhân xuất sắc ở tỉnh Quảng Đông. Hơn thế nữa, chúng tôi là một trong những doanh nghiệp lớn nhất và đa dạng nhất trong ngành này tại Trung Quốc.

Công ty chúng tôi có một đội ngũ kỹ thuật viên với các giáo sư, bác sĩ và thạc sĩ làm cốt lõi. Với sự tích hợp của các nguồn lực bên trong và bên ngoài, chúng tôi đã hình thành một hệ thống nghiên cứu và phát triển hoàn hảo với hơn 40 bằng sáng chế quốc gia.  Công ty chúng tôi đã thông qua hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004 và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001: 2001.

Sản phẩm của chúng tôi bao gồm hóa chất điện tử, thuốc thử hóa học, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu dược phẩm và các sản phẩm khác. Sản phẩm JHD được sử dụng rộng rãi trong bảng mạch in, điện tử, ô tô, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm và các ngành công nghiệp khác, hầu hết các sản phẩm đều đạt danh hiệu sản phẩm mới quốc gia, Sản phẩm đổi mới độc lập ở tỉnh Quảng Đông và Sản phẩm công nghệ cao và mới của Tỉnh Quảng Đông.