Showing all 11 results

VITLAB có hơn 100 năm truyền thống Công ty VITRI được thành lập năm 1908 tại Muhltal và bộ phận phòng thí nghiệm đã được thành lập vào năm 1989 với tên VITLAB. Ngày nay, VITLAB là một trong những nhà sản xuất hàng đầu về dụng cụ xử lý chất lỏng và các sản phẩm phòng thí nghiệm bằng nhựa sử dụng một lần hoặc lâu dài.

Chúng tôi phát triển và sản xuất các sản phẩm phòng thí nghiệm này tại cơ sở sản xuất của chúng tôi. Nhiều sản phẩm của chúng tôi cung cấp hỗ trợ tối ưu trong công việc phòng thí nghiệm của bạn với nhiều phạm vi ứng dụng khác nhau. Bất kể công việc của bạn có liên quan đến đo lường khối lượng, lấy mẫu hoặc lưu trữ: các sản phẩm của VITLAB sẽ tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo rằng bạn đạt được kết quả hoàn hảo nhất.