Xem tất cả 3 kết quả

Găng tay bảo hộ thí nghiệm

Găng tay không chỉ cần thiết trong y tế, vệ sinh, dược phẩm, thực phẩm… mà trong phòng thí nghiệm, găng tay còn là vật dụng tiêu hao thường xuyên. Tương tự như các thiết bị bảo hộ khác, găng tay bảo hộ người dùng trong phòng thí nghiệm có nhiều loại khác nhau về kích thước, chất lượng, chất liệu và mức độ bảo hộ với từng môi trường cụ thể. Ví dụ: găng tay có bột, găng tay không bột, găng tay dùng một lần, găng tay vải, găng tay cao su, găng tay.