Xem tất cả 11 kết quả

Hóa chất Sơn Đầu – Trung Quốc

Trực thuộc công ty Thuốc thử hóa học JHD chuyên nghiên cứu và phân phối các thuốc thử chính, thuốc thử tinh khiết phổ, thuốc thử tinh khiết sắc ký, thuốc thử bảo đảm, thuốc thử phân tích, thuốc thử tinh khiết hóa học và thuốc thử hóa học trong phòng thí nghiệm. Sơn Đầu có hơn 1300 sản phẩm và 2500 chi tiết kỹ thuật, chúng được sử dụng rộng rãi trong sản xuất và nghiên cứu các ngành công nghiệp như điện tử, thực phẩm, thuốc men, hóa chất hàng ngày, v.v.

Tham khảo thêm tại trang chủ website hóa chất Sơn Đầu: http://www.jinhuada.com/