Hiển thị 1–15 trong 219 kết quả

Hóa chất theo máy là các hóa chất thường sử dụng đi kèm với các máy móc thiết bị. Ví dụ: máy đo pH có dung dịch đệm pH hay dung dịch rửa điện cực hoặc dung dịch bảo quản điện cực. Các máy phân tích có các dung dịch dạng gói, dạng bột, dạng lỏng như chất chuẩn, chất thử, chất đo nồng độ…