Xem tất cả 6 kết quả

Hóa chất Hach – Mỹ

Dòng thiết bị và hóa chất của Hach đã được sản xuất cẩn thận trong hơn 80 năm để làm cho phân tích nước tốt hơn – nhanh hơn, đơn giản hơn, thân thiện môi trường và nhiều thông tin hơn.

Từ khi thành lập vào năm 1933, Hach đã dẫn đầu ngành công nghiệp trong việc phát triển các giải pháp sáng tạo để giúp bạn quản lý nước hiệu quả hơn và chính xác hơn.

Hôm nay, sản phẩm Hach có thể được tìm thấy trên toàn cầu và phục vụ các ngành công nghiệp khác nhau, từ nước uống và nước thải của thành phố đến thực phẩm, đồ uống và sức mạnh, và mọi loại khác chạm vào nước. Hóa chất Hach thường mua bán và sử dụng kèm theo các thiết bị Hach nhằm tối ưu hiệu suất và độ chính xác của thiết bị.