Xem tất cả 4 kết quả

Hóa chất Sigma Aldrich – Mỹ

Một trong những công ty khoa học đời sống lâu đời nhất và lớn nhất ở St. Louis – Mỹ. Chuyên nghiên cứu và cung ứng sản phẩm, dịch vụ về các nền tảng Khoa học Đời sống, kháng thể, hóa sinh, bộ đệm, xét nghiệm miễn dịch, các xét nghiệm ghép kênh, vật liệu lọc vô trùng và vật liệu cấy tế bào…Họ cam kết cung cấp cho các nhà khoa học và kỹ sư những tài liệu, công nghệ và dịch vụ tốt nhất trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, năm 2015 họ được mua lại bởi Merk. Với sự kết hợp của Merck Millipore và Sigma-Aldrich, hiện này Sigma có danh mục rộng 300.000 sản phẩm và xuất hiện rộng rãi toàn cầu.

Tham khảo thêm tại trang chủ website hóa chất Sigma Aldrich: https://www.sigmaaldrich.com