Xem tất cả 6 kết quả

Tủ an toàn sinh học

Tủ an toàn sinh học hoặc BSC là nắp đậy hoặc không gian làm việc thông thoáng, kín khí, cho phép xử lý an toàn các tác nhân gây bệnh, chất gây ô nhiễm hoặc các vật liệu nguy hiểm khác.

Loại thiết bị này còn được gọi là tủ an toàn sinh học hoặc tủ an toàn vi sinh. Khi được trang bị hệ thống găng tay (trong trường hợp tủ an toàn sinh học loại III), chúng còn được gọi là gloveboxes. Có nhiều loại tủ an toàn sinh học khác nhau, mỗi loại được xác định bởi mức độ an toàn sinh học và ngăn chặn yêu cầu cũng như cấu hình yêu cầu của tủ.

Mục đích chính của tủ an toàn sinh học là bảo vệ người vận hành và môi trường xung quanh khỏi các chất gây ô nhiễm sinh học và các vật liệu nguy hiểm khác. Các tủ này được thiết kế để cung cấp các mức bảo vệ khác nhau. Lớp và loại thích hợp phải được chọn để phù hợp với nhu cầu ứng dụng cụ thể và mức độ ngăn chặn sinh học cần thiết.

Phân loại tủ an toàn sinh học: tủ an toàn sinh học cấp I, tủ an toàn sinh học cấp II, tủ an toàn sinh học cấp III

Các thương hiệu tủ an toàn sinh học phổ biến: ESCO của Singapor hoặc các loại tủ Việt Nam