Xem tất cả 11 kết quả

Giấy thí nghiệm

Các vật tư tiêu hao sử dụng cho phòng thí nghiệm được làm từ phần lớn chất liệu là giấy như: giấy cân, giấy lọc, giấy đo pH, các testkit bằng giấy, giấy parafilm…