,

Acetonitrile – Scharlau

Mã sản phẩm: AC03312500

Hiệu: Scharlau – Tây Ban Nha

  • Tình trạng mới 100%
  • Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ
  • Chứng từ CO-CQ đầy đủ
  • Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh
  • Thanh toán linh động, Ship hàng toàn quốc
  • Hỗ trợ tư vấn 24/7
  • Có hỗ trợ đặt nhập hàng nếu hàng không có sẵn

Liên hệ

– Synonyms: Methane carboxylic acid, Methylformic acid
– CH3COOH
– M = 60,05 g/mol
– CAS [64-19-7]
– EINECS-No.: 200-580-7
– Density: 1,05 g/cm3
– Solub. in water: (20 ºC): miscible
– Melting point: 17 ºC
– Boiling point: 117 ºC
– Flash pt. 39 ºC
– Ignition temp.: 485 ºC
– Vapour pressure: (20 ºC) 15,4 hPa
– Refraction index: (20 ºC) 1,37
– LD 50 (oral, rat): 3310 mg/kg
– EC-Index-No.: 607-002-00-6
– ADR: 8 CF1 II UN 2789
– IMDG: 8 II UN 2789
– IATA/ICAO: 8 II UN 2789
– GHS-signal word: Danger
– GHS-H sentences: H314 – H226
– GHS-P sentences: P210 – P241 – P303+P361+P353 – P305+P351+P338 – P405 – P501a
– Tariff number: 2915 21 00 10
– Applications: laboratory reagent, synthesis of organic products, in the rubber industry, in food industry.

Mã: AC03312500 Danh mục: ,
assay (acidimetric): min. 99,8 %
identity (IR-spectrum): passes test
density (20º/4º): 1,048 – 1,050
boiling point: 117 – 119 ºC
freezing point: min. 15,8 ºC
colour (Hazen): max. 10
titrable base: max. 0,0004 meq/g
chlorides (Cl): max. 0,00004 %
phosphates (as PO4): max. 0,00004 %
sulfates (SO4) : max. 0,00004 %
aluminium (Al): max. 0,000002 %
arsenic (As): max. 0,000001 %
barium (Ba): max. 0,000001 %
beryllium (Be): max. 0,0000005 %
bismuth (Bi): max. 0,000005 %
boron (B): max. 0,00001 %
cadmium (Cd): max. 0,000002 %
calcium (Ca): max. 0,00001 %
chromium (Cr): max. 0,000002 %
cobalt (Co): max. 0,000001 %
copper (Cu): max. 0,000001 %
gallium (Ga): max. 0,000005 %
germanium (Ge): max. 0,000002 %
gold (Au): max. 0,000001 %
heavy metals (as Pb): max. 0,00005 %
indium (In): max. 0,000005 %
iron (Fe): max. 0,000005 %
lead (Pb): max. 0,000001 %
lithium (Li): max. 0,000001 %
magnesium (Mg): max. 0,000005 %
manganese (Mn): max. 0,000001 %
mercury (Hg): max. 0,0000005 %
molybdenum (Mo): max. 0,000001 %
nickel (Ni): max. 0,000002 %
platinum (Pt): max. 0,00001 %
potassium (K): max. 0,00001 %
silver (Ag): max. 0,0000005 %
sodium (Na): max. 0,00002 %
strontium (Sr) : max. 0,000001 %
thallium (Tl): max. 0,000002 %
tin (Sn): max. 0,000005 %
titanium (Ti): max. 0,000005 %
vanadium (V): max. 0,000001 %
zinc (Zn): max. 0,000003 %
zirconium (Zr): max. 0,000005 %
acetaldehyde (CH3CHO): max. 0,0002 %
acetic anhydride (CH3CO)2O: max. 0,01 %
substances reducing KMnO4 : passes test
substances reducing K2Cr2O7 : passes test
miscibility with water: total
dilution test: passes test
substances reducing iodine: negative reaction
residue on evaporation: max. 0,0005 %
water (K.F.): max. 0,2 %

Dựa trên 0 đánh giá

0.0 điểm tổng thể
0
0
0
0
0

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Acetonitrile – Scharlau”

Chưa có đánh giá nào