Buret là một ống thủy tinh dài với các vạch chia độ, có khóa vòi ở đầu dưới và ống mao dẫn thon ở đầu ra của vòi. Có một van khóa ở giữa ống và đầu buret để kiểm soát dòng chất lỏng. Được dùng để phân phối khối lượng chất lỏng đã biết, đặc biệt là trong chuẩn độ.

Buret có nhiều loại thể tích khác nhau: 10ml, 25ml, 50ml, 100ml