Hóa chất tinh khiết

Showing 1–60 of 138 results

Hóa chất tinh khiết là các chất được cấu thành từ một loại nguyên tử hoặc một nhóm các nguyên tử liên kết với nhau. Trong tự nhiên, các lọa hóa chất tinh khiết ít khi tồn tại mà chúng thường bị pha tạp với các hợp chất khác.

Hóa chất tinh khiết được dùng làm thuốc thử trong hóa học phân tích, tổng hợp các sản phẩm hữu cơ trong ngành cao su, trong công nghiệp thực phẩm, dung môi hòa tan trong hóa sinh, làm chất đệm,…