Block "may-do-ph" not found

Máy đo pH là một thiết bị đo hoạt động của Hydro-ion trong các dung dịch gốc nước, cho thấy độ axit hoặc độ kiềm của dung dịch được biểu thị bằng pH. Máy đo pH đo sự khác biệt về điện thế giữa điện cực pH và điện cực tham chiếu, và do đó, máy đo pH đôi khi được gọi là “máy đo pH chiết áp”.

Máy đo pH có nhiều ứng dụng, từ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đến kiểm soát chất lượng. Máy đo pH được sử dụng để đo đất trong nông nghiệp, chất lượng nước cho nguồn nước thành phố, bể bơi, khắc phục môi trường; nấu rượu hoặc bia; chăm sóc sức khỏe và các ứng dụng lâm sàng như hóa học máu; và nhiều ứng dụng khác.