BỘ LỌC SẢN PHẨM

Tập đoàn HORIBA, gồm 48 công ty ở 27 quốc gia, là một công ty hàng đầu cung cấp các hệ thống phân tích và đo lường trên toàn thế giới. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi đang phát triển trên thị trường thử nghiệm ô tô, dụng cụ khoa học, quy trình và dụng cụ môi trường, chẩn đoán y tế và dụng cụ bán dẫn.

Chúng tôi đã thể hiện sức mạnh của mình trên thị trường toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực phát thải và đo khí thải ô tô, ô nhiễm không khí, giám sát ô nhiễm nước, kiểm soát chất lượng trong các ngành công nghiệp và chẩn đoán lâm sàng, đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ trong vài năm qua. Đó là nguồn niềm vui và niềm tự hào liên tục của chúng tôi rằng doanh nghiệp phân tích và đo lường của chúng tôi có thể góp phần bảo tồn môi trường toàn cầu, an toàn và sức khỏe, và hơn nữa là cải thiện các vấn đề năng lượng. Tôi tin rằng chính niềm tự hào này đã thúc đẩy khả năng cung cấp các sản phẩm cạnh tranh của chúng tôi.

Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline