Dịch vụ thiết kế phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm vi sinh vật là phòng thí nghiệm quan trong đối với nhóm ngành như thủy sản, mỹ phẩm, thực phẩm…  Đặc biệt là 1 trong những chuyên ngành quan trọng trong công tác đào tạo từ đại học trở lên vì đây là hướng ngành nghề quan trọng cho sinh viên khi ra trường. Ngoài ra các việc nghiên cứu về mảng vi sinh nhằm hướng đến tạo ra những sản phẩm, những sinh phẩm có tính ứng dụng rất tốt để phục vụ trong các lĩnh vực.

NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM

QUY TRÌNH CÁC BƯỚC TẠI TSCHEM