Chính Sách Thanh Toán

Các hình thức thanh toán hiện được Trung Sơn áp dụng:

 • Thanh toán tiền mặt
 • Thanh toán chuyển khoản
 • Thanh toán khi nhận hàng
 • Thanh toán trực tiếp tại văn phòng Trung Sơn
 • Trung Sơn sẽ gửi thông tin thanh toán cho khách hàng
 • Thông tin ngân hàng
 • Bộ phận thu tiền hàng

Lưu ý:

 • Vui lòng kiểm tra đầy đủ thông tin, hàng hóa trước khi thanh toán
 • Với thanh toán qua tài khoản ngân hàng: vui lòng kiểm tra nội dung và thông tin ngân hàng trước khi tiến hành giao dịch
 • Trung Sơn sẽ không chịu trách nhiệm nếu khách hàng:
 • Thanh toán qua các đơn vị mà không thuộc quản lý của Trung Sơn
 • Chuyển khoản nhầm thông tin ngân hàng
 • Các vấn đề phát sinh từ phía khách hàng
 • Sau khi thanh toán thành công, Trung Sơn sẽ gửi thông báo hoặc các chứng từ liên quan về việc xác nhận thanh toán của khách hàng.