Block "dien-cuc" not found

Điện cực là một chất dẫn điện được sử dụng để tiếp xúc với một phần phi kim của mạch điện (ví dụ: chất bán dẫn, chất điện phân, chân không hoặc không khí).

Điện cực thủy tinh là một loại điện cực được làm bằng màng thủy tinh pha tạp với một ion cụ thể. Ứng dụng phổ biến của điện cực thủy tinh là đo pH. Các điện cực thủy tinh có vai trò quan trọng trong thiết bị phân tích hóa học và nghiên cứu hóa lý.