Sigma Aldrich

Showing all 5 results

Sigma-Aldrich Corporation là một công ty hóa học, khoa học đời sống và công nghệ sinh học của Mỹ thuộc sở hữu của Merck KGaA. Được tạo ra bởi sự hợp nhất năm 1975 của Công ty Hóa chất Sigma và Công ty Hóa chất Aldrich, Sigma-Aldrich đã phát triển thông qua các thương vụ mua lại cho đến khi có hơn 9.600 nhân viên Công ty có trụ sở tại St. Louis và có hoạt động tại khoảng 40 quốc gia.