Block "dia-petri" not found

Đĩa petri còn được gọi là đĩa nuôi cấy tế bào được đặt theo tên của nhà vi khuẩn học người Đức Julius Richard Petri là một đĩa hình trụ bằng thủy tinh hoặc nhựa sử dụng để nuôi cấy tế bào chẳng hạn như vi khuẩn hoặc rêu nhỏ.

Các đĩa Petri hiện đại thường có vòng hoặc khe trên nắp và đế để khi xếp chồng lên nhau, chúng sẽ ít bị trượt ra khỏi nhau. Các đĩa Petri thủy tinh có thể được tái sử dụng sau khi khử trùng.

Các đĩa Petri cũng được sử dụng để nuôi cấy tế bào nhân chuẩn trong môi trường lỏng hoặc trên môi trường thạch rắn. Chúng được sử dụng trong các nghiên cứu về miễn dịch khi được làm đầy một phần bằng agar hoặc gel agarose. Các đĩa Petri rỗng có thể được sử dụng để quan sát sự nảy mầm của thực vật, hành vi của động vật rất nhỏ hoặc đối với các hoạt động thí nghiệm hàng ngày khác như sấy khô chất lỏng trong lò hoặc lưu mẫu.