Những chất chuẩn khác của tập đoàn EDQM

Ngoài chuẩn dược gốc EP thì tập đoàn EDQM còn cung cấp thêm 2 loại chuẩn dược khác đó là chuẩn quốc tế về kháng sinh (ISA) và Các chất tham chiếu hóa học quốc tế của WHO (ICRS). Hãy cùng Công ty Trung Sơn tìm hiểu nhé! 

Những thông tin về tập đoàn EDQM

EDQM là tên viết tắt của Ủy ban Châu Âu về chất lượng thuốc và chăm sóc y tế.  Hội đồng Dược điển Châu Âu (trực thuộc EDQM) cung cấp chất đối chiếu Dược điển Châu Âu cho tất cả các phép thử và phép định lượng trong các chuyên luận được đề cập trong EP, ngoài ra còn tham gia chương trình hợp tác phát triển chất chuẩn đối chiếu của Trung tâm hợp tác về chất chuẩn đối chiếu của WHO. Hiện nay chúng tôi cung cấp hơn 2.300 chất chuẩn đổi chiếu của EDQM.

Gần 3000 chất chuẩn dược điển EP đang được EDQM cung cấp là cơ sở để kiểm nghiệm dược phẩm, kiểm tra chất lượng của thuốc, tư liệu sản xuất thuốc, giúp cho hàng ngàn lô thuốc được phát hành ra thị trường thế giới mỗi ngày.

Những thông tin về chuẩn quốc tế về kháng sinh (ISA) 

chuẩn quốc tế về kháng sinh (ISA) 
chuẩn quốc tế về kháng sinh (ISA)

Giới thiệu về ISA của WHO

Vào ngày 4 tháng 5 năm 2006, theo quyết định trong cuộc họp lần thứ 56 của WHO Uỷ ban chuyên gia về sinh học Tiêu chuẩn (ECBS), các EDQM đã tiếp quản trách nhiệm về việc thành lập, lưu trữ và phân phối của WHO tiêu chuẩn quốc tế cho Kháng sinh ( ISA ) từ Viện Sinh học Tiêu chuẩn và kiểm soát (NIBSC).

ISA thường được thiết kế để thiết lập các tiêu chuẩn thứ cấp khu vực hoặc quốc gia sau đó được sử dụng trong các thử nghiệm và xét nghiệm thông thường trong phòng thí nghiệm.

Ủy ban này bao gồm các nhà khoa học từ các nền tảng khác nhau, những người gặp gỡ hàng năm và báo cáo trực tiếp với Ban điều hành của WHO .

Các EDQM là trách nhiệm cung cấp hỗ trợ khoa học kỹ thuật và phối các nghiên cứu. Điều này đòi hỏi phải mua sắm vật liệu số lượng lớn phù hợp, tổ chức nghiên cứu, sản xuất các lô ứng cử viên, lưu trữ và phân phối các tiêu chuẩn được thiết lập.

Danh mục sản phẩm của chuẩn quốc tế cho Kháng sinh ( ISA )

Tên Mã số Số lượng đơn vị Thể tích
ISA_28168 Tiêu chuẩn quốc tế thứ hai về Gramicidin 2 100 mg
ISA_29078 Tiêu chuẩn quốc tế thứ hai cho Amphotericin B 2 100 mg
ISA_29384 Tiêu chuẩn quốc tế thứ ba về Nystatin 3 100 mg
ISA_39036 Tiêu chuẩn quốc tế thứ hai cho Vancomycin 2 100 mg
ISA_46104 Tiêu chuẩn quốc tế thứ 2 về Neomycin B 2 25 mg
ISA_55821 Tiêu chuẩn quốc tế thứ tư về Streptomycin 4 100 mg
ISA_62_003 Tiêu chuẩn quốc tế thứ hai cho Bacitracin 2 100 mg
ISA_62_008 Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên cho Spiramycin 1 50 mg
ISA_65_062 Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên cho Colistin 1 75 mg 201600237
ISA_66_231 Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên cho Rifamycin SV 1 100 mg
ISA_66_254 Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên cho Colistin Methane Sulfonate 1 75 mg 201600237
ISA_67_602 Tiêu chuẩn quốc tế thứ hai về Polymyxin B 2 75 mg
ISA_76_538 Tiêu chuẩn quốc tế thứ hai cho Erythromycin 2 75 mg
ISA_80_543 Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên cho Sisomicin 1 63 mg
ISA_82_510 Tiêu chuẩn quốc tế thứ hai cho Tobramycin 2 11,2 mg
ISA_83_521 Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên cho Kanamycin 1 13 mg
ISA_83_577 Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên cho Netilmicin 1 7,5 mg
ISA_90_704 Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên cho Teicoplanin 1 52 mg
ISA_92_670 Tiêu chuẩn quốc tế thứ hai cho Gentamicin 2 50 mg
ISA_TYN Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên cho Tylosin 1 40 mg
ISA42688 Tiêu chuẩn quốc tế thứ ba về Dihydrostreptomycin 3 25 mg
ISA46290 Tiêu chuẩn quốc tế thứ hai cho phức hợp Bleomycin A2 / B2 2 7 mg 201600112
ISA46707 Tiêu chuẩn quốc tế thứ ba về Neomycin 3 25 mg

Những thông tin về chuẩn quốc tế ICRS của WHO

Giới thiệu về ICRS của WHO

Vào ngày 16 tháng 4 năm 2010, EDQM đã nhận trách nhiệm thành lập, lưu trữ và phân phối ICRS của WHO từ Apoteket AB, Trung tâm Hợp tác WHO trước đây về các chất này.

ICRS được Ủy ban chuyên gia của WHO thông qua về thông số kỹ thuật cho các chế phẩm dược phẩm. Chúng chủ yếu được sử dụng trong các thử nghiệm vật lý và hóa học được mô tả trong các thông số kỹ thuật được công bố trong ‘ Dược điển quốc tế ‘ để kiểm soát chất lượng của các dược phẩm và chế phẩm .

Dược điển quốc tế liên tục phát triển các chuyên khảo mới và sửa đổi những cái hiện có để theo kịp những tiến bộ trong khoa học phân tích và các vấn đề quy định. Cùng với những thay đổi này, việc sử dụng ICRS đã được thiết lập thường cần phải được điều chỉnh, ví dụ, bởi vì một ICRS trước đây chỉ được sử dụng để nhận dạng cũng sẽ được sử dụng trong các thử nghiệm định lượng.

Người sử dụng Dược điển quốc tế tìm thấy thông tin về việc sử dụng ICRS thực sự được thiết lập trong tờ rơi kèm theo chất khi được phân phối hoặc truy cập thông qua cơ sở dữ liệu trực tuyến ICRS . Thông tin tìm thấy trong các tờ rơi hiện tại có thể áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn của số lô tương ứng.

Các EDQM tổ chức nghiên cứu hợp tác quốc tế để thiết lập các tiêu chuẩn mới khi cần thiết, với sự hỗ trợ của WHO.

Danh mục sản phẩm chất chuẩn quốc tế ICRS của WHO

STT Nhóm Mã quốc tế Tên Sản Phẩm Quy cách Nhiệt độ lưu trữ CAS Giá (chưa VAT)
1 WHO ICRS0188 (-)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-methylalanine (3-o-M.) 25mg Liên hệ
2 WHO ICRS0189 (-)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-methylalanine (3-o-methylmethyld.) 25mg Liên hệ
3 WHO ICRS0190 2-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoic acid 50mg Liên hệ
4 WHO ICRS0191 2-Amino-5-nitrothiazole 25mg Liên hệ
5 WHO ICRS0193 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic acid 100mg Liên hệ
6 WHO ICRS0194 3-Aminopyrazole-4-carboxamide hemisulfate 100mg Liên hệ
7 WHO ICRS0195 3-Formylrifamycin 200mg Liên hệ
8 WHO ICRS0196 4,4′-Thiodianiline 50mg Liên hệ
9 WHO ICRS0197 4-Epianhydrotetracycline hydrochloride 25mg Liên hệ
10 WHO ICRS0198 4-Epitetracycline hydrochloride 25mg Liên hệ
11 WHO ICRS0199 5-Chloro-2-methylaminobenzophenone 100mg Liên hệ
12 WHO ICRS0201 Acetanilide (116°C) Melting Point Standard 1g Liên hệ
13 WHO ICRS0202 Acetazolamide 100mg Liên hệ
14 WHO ICRS0204 Allopurinol 100mg Liên hệ
15 WHO ICRS0206 Amidotrizoic acid 100mg Liên hệ
16 WHO ICRS0208 Amitriptyline hydrochloride 100mg Liên hệ
17 WHO ICRS0209 Amodiaquine hydrochloride 200mg Liên hệ
18 WHO ICRS0210 Amphotericin B 400mg Liên hệ
19 WHO ICRS0211 Ampicillin (anhydrous) 200mg Liên hệ
20 WHO ICRS0212 Ampicillin sodium 200mg Liên hệ
21 WHO ICRS0213 Ampicillin trihydrate 200mg Liên hệ
22 WHO ICRS0214 Anhydrotetracycline hydrochloride 25mg Liên hệ
23 WHO ICRS0215 Atropine sulfate 100mg Liên hệ
24 WHO ICRS0216 Azathioprine 100mg Liên hệ
25 WHO ICRS0217 Azobenzene, 1g ea Liên hệ
26 WHO ICRS0218 Bacitracin zinc 200mg Liên hệ
27 WHO ICRS0221 Benzanilide (165°C) Melting Point Standard 1g Liên hệ
28 WHO ICRS0222 Benzil (96°C) Melting Point Standard 1g Liên hệ
29 WHO ICRS0225 Benzylpenicillin potassium 200mg Liên hệ
30 WHO ICRS0226 Benzylpenicillin sodium 200mg Liên hệ
31 WHO ICRS0227 Bephenium hydroxynaphthoate 100mg Liên hệ
32 WHO ICRS0228 Betamethasone 100mg Liên hệ
33 WHO ICRS0229 Betamethasone sodium phosphate 100mg Liên hệ
34 WHO ICRS0230 Betamethasone valerate 100mg Liên hệ
35 WHO ICRS0233 Bupivacaine hydrochloride 100mg Liên hệ
36 WHO ICRS0234 Caffeine 100mg Liên hệ
37 WHO ICRS0235 Caffeine (237°C) Melting Point Standard 1g Liên hệ
38 WHO ICRS0236 Calcium folinate (Leucovorin calcium) 100mg Liên hệ
39 WHO ICRS0237 Captopril 100mg Liên hệ
40 WHO ICRS0239 Carbamazepine 100mg Liên hệ
41 WHO ICRS0240 Carbenicillin monosodium 200mg Liên hệ
42 WHO ICRS0241 Chloramphenicol 200mg Liên hệ
43 WHO ICRS0242 Chloramphenicol palmitate 1g Liên hệ
44 WHO ICRS0243 Chloramphenicol palmitate 200mg Liên hệ
45 WHO ICRS0245 Chloroquine sulfate 200mg Liên hệ
46 WHO ICRS0246 Chlorphenamine hydrogen maleate 100mg Liên hệ
47 WHO ICRS0248 Chlortalidone 100mg Liên hệ
48 WHO ICRS0249 Chlortetracycline hydrochloride 200mg Liên hệ
49 WHO ICRS0250 Cimetidine 100mg Liên hệ
50 WHO ICRS0252 Ciprofloxacin by compound A 20mg Liên hệ
Trên đây là danh mục sản phẩm đại diện trong tổng số 221 sản phẩm, vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết thông tin

Nơi mua Chất chuẩn thứ cấp Sigma Merck

Nơi mua Chất chuẩn thứ cấp Sigma Merck
Nơi mua Chất chuẩn thứ cấp Sigma Merck

Công ty TNHH Công nghệ Trung Sơn luôn mong muốn mang lại giải pháp kinh tế tối ưu nhất cho khách hàng (chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá phải chăng và thời gian giao hàng hợp lý), chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng. Để được tư vấn hoặc cần biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm chuẩn quốc tế về kháng sinh (ISA) và Các chất tham chiếu hóa học quốc tế của WHO (ICRS).

Hãy liên hệ công ty chúng tôi khi bạn có nhu cầu nhé!

  • CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUNG SƠN
  • Địa chỉ: 403 Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình, Tp.HCM
  • Điện thoại: (028) 3811 9991 – Fax: (028) 3811 9993
  • Email: info@tschem.com.vn
  • Website: https://tschem.com.vn/

Mọi thông tin cũng như thắc mắc về bài viết này, bạn có thể gọi điện hoặc để lại bình luận. Nhân viên chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *