Showing all 3 results

Công ty TNHH Dược phẩm Duksan đã phát triển như một công ty hàng đầu trong ngành thuốc thử trong nước bằng cách cạnh tranh với các công ty thuốc thử đẳng cấp thế giới với tư cách là công ty thuốc thử hàng đầu của Hàn Quốc.

Kể từ khi thành lập vào năm 1970, Duksan Chemical Industry Co., Ltd. đã bắt đầu như một công ty sản xuất hóa chất tinh khiết, thuốc thử phân tích cơ bản chung. Thông qua đầu tư và phát triển liên tục, chúng tôi đã nỗ lực phát triển công nghệ mới cũng như cải thiện chất lượng và công nghệ sản xuất. Chúng tôi sản xuất khoảng 2.000 loại thuốc thử như thuốc thử hóa học, thuốc nguyên liệu, thuốc thử công nghiệp điện tử, phụ gia thực phẩm và thuốc thử chuyên dùng.