Hiển thị một kết quả duy nhất

Seward Limited đã sản xuất và phát triển Máy dập mẫu vi sinh Lab Stomacher® trong 40 năm. Bản gốc vẫn được coi là tốt nhất, hơn 8 triệu mẫu thực phẩm được chuẩn bị trên các máy Stomacher® 400 mỗi ngày trên toàn thế giới.

Vào tháng 11 năm 2016, Seward Ltd đã sáp nhập với công ty chị em C-Tech Electronics Ltd để thành lập FermionX Ltd. Seward được giữ lại làm thương hiệu sản phẩm của riêng mình và các khả năng mới được cung cấp thông qua FermionX giúp tăng cường khả năng  nghiên cứu và phát triển để đảm bảo Seward vẫn dẫn đầu thị trường sản xuất máy dập mẫu vi sinh.

Stomacher® là công cụ duy nhất dành cho các công ty nghiêm túc về an toàn thực phẩm. Trong khoa học sinh học, những phát triển mới của Stomacher® 80 và micro 80 đang chứng tỏ khả năng trong việc xử lý mẫu an toàn và hiệu quả. Stomacher® 3500 đã trở thành công cụ được lựa chọn để chuẩn bị mẫu cho các giao thức kiểm tra mầm bệnh mới yêu cầu các mẫu có kích thước khổng lồ